25.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > ארכיטקטורה > גלריה ועבודות בוגרים

ארכיטקטורה: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

ארכיטקטורה: עבודות גמר 2018 - טעימות
נועה ירקוני, שבץ נא
, 2018, בוגר/ת 2018, ארכיטקטורה

יוניט : פורמיל/א-פורמלי
מנחים: פרופ' אדר' סנאן עבד אלקאדר, אדר׳ דליה נחמן-פרחי


הפרויקט עוסק בתופעת מתחמי המגורים במרחב העירוני ומתמקד במתחם השוק הסיטואני בתל אביב .
בחלקו המחקרי של הפרויקט בחנתי את תופעת המתחם אל מול התפתחות השכונה,
הבנת טיפולגיות המגורים הקיימות והמרחב האורבני אשר בו אנו חיים.
פעולת התכנון היא ניסוח תחבירי מחדש של המרחב העירוני, על ידי אינטרפטציה לטיפולוגיות קיימות ,על מנת להציע אלטרנטיבה לבנייה ההומגונית המודרנית,
המתחמית.

נועה ירקוני
בוגר/ת 2018
שבץ נא
2018