20.2.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנויות המסך > גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך: גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך, עבודות גמר 2018
עבודה קבוצתית, Homesick
, 2018
יואב אלוף, בוגר/ת 2018, אמנויות המסך
נוי בר, בוגר/ת 2018, אמנויות המסך
הילה עיני, בוגר/ת 2018, אמנויות המסך

 

hilaeiny22@gmail.com

noybar91@hotmail.com

yoavaloof@gmail.com

משבר בחייה של בחורה צעירה מאלץ אותה לשוב לבית הוריה, ובוחן מחדש את מרקם היחסים ואת האיזון בקן המשפחתי

עבודה קבוצתית

Homesick
2018