26.1.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנויות המסך > גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך: גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך, עבודות גמר 2018
עבודה קבוצתית, פלייר כחול
, 2018, וידיאו וסטופ מושן, פיקסלציה ורצפים
אביעד בוגוסלבסקי, Year 4, אמנויות המסך
נוי עזוז, אמנויות המסך

 

noy67628@gmail.com

Iamaradicalboy@gmail.com 

מחלק פליירים בקניון בתחפושת חיה מחפש אהבת אמת ואת החצי השני שלו. כאשר הוא מוצא הוא מגלה כי החצי השני שלו הוא שלם, בעל אמת ודרך ייחודית משלו

עבודה קבוצתית

פלייר כחול
וידיאו וסטופ מושן, פיקסלציה ורצפים
2018