20.10.19
גלריות ועבודות > גלריה ראשית

גלריה ראשית

עידוד הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות 30.10.2018
פז(פנחס) שרייבמן, עידוד הצבעה
, 2018, שנה ג', תקשורת חזותית

פז(פנחס) שרייבמן
שנה ג'
עידוד הצבעה
2018