25.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

סטודיו ד' סמסטר א' תשע"ט 2019
יעל עקירב, סטודיו ד' תשע"ט
, 2019, בוגר/ת 2019, עיצוב תעשייתי

יעל עקירב
בוגר/ת 2019
סטודיו ד' תשע"ט
2019