05.12.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

סטודיו ד' סמסטר א' תשע"ט 2019
יוסי רוט, סטודיו ד' תשע"ט
, 2019, שנה ד', עיצוב תעשייתי

יוסי רוט
שנה ד'
סטודיו ד' תשע"ט
2019