27.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

סטודיו ד' סמסטר א' תשע"ט 2019
יובל פורטל, סטודיו ד' תשע"ט
, 2019, שנה ד', עיצוב תעשייתי

יובל פורטל
שנה ד'
סטודיו ד' תשע"ט
2019