14.11.19
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

סטודיו ד' סמסטר א' תשע"ט 2019
נעמי ליפשיץ, סטודיו ד' תשע"ט
, 2019, שנה א', עיצוב תעשייתי

נעמי ליפשיץ
שנה א'
סטודיו ד' תשע"ט
2019