26.1.20

עיצוב קרמי וזכוכית: גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב קרמי וזכוכית, עבודות גמר 2019
צופנת בוהדנה, .
, 2019, שנה ד', עיצוב קרמי וזכוכית

tsofnatbu@gmail.com
בפרויקט אני בוחרת לפאר את הריק, המאפשר לצליל למלא אותו. ארצה שהמבקר/ת המתהלך/ת בחלל, יחווה את השלם האחד ואת פירוקו, את המרווחים הריקים הנוצרים בו ואת מה שמוחזק ביניהם, את המתח בין המרחב הסופג לצליל המתפזר.
געגוע עמוק, שייכות וריחוף קל מתנגנים בי עת המואזין קורא, ושמי הר הצופים עוטים תפילה. התדר של הקול, המקאם. העוצמה, ההד. אני מזהה תנועה, בתוכי ומחוצה לי.
אני מנסה להתחקות אחריה.
התנועה הזו מתעוררת בחיי היום יום שלי במגע עם טקסטים קמאיים, עם כתב, עם אותיות, עם פיוטים, עם רעיונות קבליים שפורטים על אותו מיתר עלום ושואבים אותי פנימה.
בחלל יוצגו יריעות צמר שנוצרו בליבוד רטוב הנושאות שברי מילים הכתובות בכתב סת"ם בליבוד יבש. את החלל ימלא פס קול אישי של פיוט 'אזמר בשבחין' של האר"י הקדוש.
באמונתי, בתחושתי. לית אתר פנוי מינה- אין מקום שהוא פנוי מהדבר הזה. ארצה לחשוף בתוך המוכר מרחב שמזמין הצצה אל תוך הדבר הזה שאין לו שם אבל הוא כאן והוא מפעיל ונוגע.
הזמנה להתגעגע.

צופנת בוהדנה
שנה ד'
.
2019