24.2.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2019
גלעד ציון יצקוביץ, Reflect מפזר אור שמש להארת חללים
, 2019, שנה ד', עיצוב תעשייתי

מנחה: פרופ' חנן דה - לנגה
Reflect הוא אובייקט לפיזור אור שמש טבעי בחללים פנימיים. הפרויקט מציג כמה קווי מחשבה על המקשתת שבין
המכני לתפיסתי. האובייקט נוצר מתוך חשיבה לוגית שונה מן התפיסה הגורסת כי ”ככל שהאוטומציה משוכללת יותר,
אזי האובייקט יותר מתקדם“, ומנסה לתת תשובה שונה לשאלה: מה הוא חידוש במוצרים עתידיים? Reflect דורש
לשם הפעלתו עיסוק פיזי ותפיסה מרחבית אשר מקנים לו ערכי עיצוב ייחודיים.


ragilad@gmail.com
https://www.instagram.com/giladitz_
גלעד ציון יצקוביץ
שנה ד'
Reflect מפזר אור שמש להארת חללים
2019