09.8.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2019
אלון מנחם, צורת המוזיקה
, 2019, שנה ד', עיצוב תעשייתי

מנחה: דב גנשרוא
להאזין, לראות ולגעת במוזיקה.
הפוך מוזיקה למשהו שאתה יכול לשמוע, לראות ולהחזיק.
פלטפורמה חדשה מאפשרת לבטא מוזיקה באופן פיזי־ויזואלי, לגשר בין שפה עיצובית למוזיקלית ובכך לפרוץ את
גבולות "ההאזנה" למוזיקה. התוכנה מנתחת את המוזיקה וממפה את תווי המפתח של כל כלי נגינה. בתהליך עיצוב
אודיו־פיזי נוצר אובייקט בעל נראות ואיכות ייחודיות כמו המוזיקה שממנה קודד.

https://vimeo.com/346854933
https://vimeo.com/346857641
https://vimeo.com/346860949

n7menachem@gmail.com
https://alonmenachem.myportfolio.com
https://www.instagram.com/alonmenachem/

אלון מנחם
שנה ד'
צורת המוזיקה
2019