23.2.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2019
יואב זיס, מושב עובדים
, 2019, שנה ד', צילום

יואב זיס      
סדרת התצלומים מתמקדת בבתי סוכנות במושבי עובדים שהקימה ההתיישבות הציונית. מקומות מגורים אלו נועדו לעובדי חקלאות מחוץ לערי המפעל, בחלקיה השונים של הארץ.
בסדרה 'מושב עובדים' נבחרו נקודת מבט דומה ומרחק זהה מהבתים וכך נוצר קשר בין גבולות המגרשים לבין פעולת הצילום של הבתים. הגבול הוא מעין חוצץ המפריד בין חיי הפרט והפרטים הנמצאים בחזית המבנה לבין הצלם. עקרון זה מדגיש את המתח בין שמירת הזכויות של כל אדם לפרטיותו לבין חופש הקניין.
בחלוף השנים, בלי פיקוח והסדרה, נוצרו במגורים פערים גדולים בין בית לבית ונוצר כאוס במרחב הציבורי והפרטי.
פרויקט הצילום מאמץ נקודת מבט להסתכלות על תרבות הדיור שהתפתחה במציאות הישראלית. תרבות דיור זו דוגלת בחוסר הסדרה הנותנת ביטוי ליחסי כוחות חברתיים ולפערים כלכליים היוצרים את הבעיות במרחב החברתי.
חוסר ההסדרה והתקנות מייצרים שלל הפרעות למשתמשי המרחב הציבורי בשגרת היום־יום החל משיבוש מדרכות וכלה בהליכים ביורוקרטיים ממשלתיים.

יואב זיס
שנה ד'
מושב עובדים
2019