12.7.20
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

תו קיימות לפרוייקטים מתוך תערוכת סוף השנה 2019
שירה אליש, עיר בהפרעה
, 2019, בוגר/ת 2019, ארכיטקטורה

shira672@gmail.com

הפרויקט בוחן כיצד לנוכח התרחבותה המואצת של בית שמש ותהליך ההתחרדות שעוברת העיר, ניתן יהיה לפתח את בית שמש כעיר מגוונת המתפקדת כמרכז עירוני משמעותי בסביבתה. מרכז הלידה המתוכנן על מורדות גבעה בין שכונות מגורים חדשות, נועד לתפקד כמוקד ״הפרעתי״ בבסיסו, הצפוי לשרת את התושבים ובו זמנית לפתוח פתח לכניסה של הבלתי מוכר, הטבעי והחברתי, פנימה אל תוך המציאות העירונית.

סטודיו: אדריכלות אזרחית

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.

תו ירוק: אזור בית שמש עשיר בשטחים פתוחים בעלי רגישות נופית. הוא בעל חשיבות אקולוגית רבה בחיבור בין אזורים גיאוגרפיים שונים. המבנה הטופוגרפי של הוואדיות והגבעות מעצב את הצורה שבה נבנות שכונות העיר. במקום בניה בהיקפים גדולים הכרוכה בהקמת תשתיות שישפיעו גם מחוץ לאזור הבנוי על השטחים הפתוחים והוספת כבישי גישה, הכוללים שינוי פני הקרקע הקיימים, הסרת הצמחייה ושכבת הקרקע העליונה (TOP SOIL), חפירה ומילוי, ופסולת 3500 דונם חברה משמרת סביבה וסביבה משמרת חברה. בהיקפים עצומים, קיטוע רצף השטחים הפתוחים - כל אלה מהווים הפרעה למערכת האקולוגית.
הפרויקט המוצע מביא בחשבון את צורכי המערכת האקולוגית:
עורק ירוק עם צמחייה טבעית שמשמש נתיב תנועה למגוון בעלי חיים, מחובר לוואדי ועובר דרך אזור המגורים. הוא מורכב מרצועה פנימית המוגנת כשטח טבעי וסביבה מגוון שטחים פתוחים ברמות פיתוח משתנות.      
עורק מופר המרַכֵּז את התשתיות העירוניות, מבטיח את רציפותן ונגישותן ומרחיק אותן מפגיעה בסביבה הטבעית. 
שימוש באדמה מקומית שנגרעה בתהליך חפירת התשתיות כחומר בנייה, מפחית מאוד את התלות בבטון ובמוצריו ובזאת מצמצם את היקפי פסולת הבנייה והשינוע. כמו כן טכנולוגיות הבנייה השונות מאפשרות פירוק והתכַּלות הדרגתית בבוא העת של הבניין בחזרה אל הקרקע.

שירה אליש
בוגר/ת 2019
עיר בהפרעה
2019