15.7.20
קורס המחשה - שנה א'
מאיה זלצר, מטבח בבית אלפא
, 2013, בוגר/ת 2016, תקשורת חזותית, רישום בעט
נתבקשנו לצייר פינה בבית בעט/ דיו.
מאיה זלצר
בוגר/ת 2016
מטבח בבית אלפא
רישום בעט
2013