15.7.20
קורס המחשה - שנה א'
מאיה זלצר, הניצוץ
, 2013, בוגר/ת 2016, תקשורת חזותית, רישום בצבעי עפרון
היינו צריכים לרשום את קו העיניים או את קו השיניים בצבעי עפרון.
מאיה זלצר
בוגר/ת 2016
הניצוץ
רישום בצבעי עפרון
2013