15.7.20
קורס המחשה - שנה א'
מאיה זלצר, מנהיגים - משה
, 2013, בוגר/ת 2016, תקשורת חזותית, רישום בעט
מתוך סדרה של 5 מנהיגי זכויות האדם.
מאיה זלצר
בוגר/ת 2016
מנהיגים - משה
רישום בעט
2013