08.8.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה א' - נוטרדאם - חלק ב'
, 2012, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, שרטוט באיזומטריה
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה א' - נוטרדאם - חלק ב'
שרטוט באיזומטריה
2012