13.7.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה ב' - מגורים - חלק ב'
, 2012, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, שיפוץ בלוקי מגורים בירושלים
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה ב' - מגורים - חלק ב'
שיפוץ בלוקי מגורים בירושלים
2012