26.5.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה ב' - מגורים - חלק ג'
, 2013, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, שיפוץ בלוקי מגורים ביפו
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה ב' - מגורים - חלק ג'
שיפוץ בלוקי מגורים ביפו
2013