26.5.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה ג' - תכנון בניין - חלק ב'
, 2014, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, תכנון בניין משרדים בפארק תעשייה
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה ג' - תכנון בניין - חלק ב'
תכנון בניין משרדים בפארק תעשייה
2014