28.5.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, עבודה פרמטרית - חלק ב'
, 2014, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, יצירת אדריכלות ורנרקולארית חדשה בשימוש בטכניקות ישנות - חבית מניפה וחדשות - תכנון פרמטרי עם גראסהופר
הדפסת מודל הבסיס עם מדפסת תלת מימד
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
עבודה פרמטרית - חלק ב'
יצירת אדריכלות ורנרקולארית חדשה בשימוש בטכניקות ישנות - חבית מניפה וחדשות - תכנון פרמטרי עם גראסהופר
2014