12.7.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה ד' - סמסטר חילופים באיטליה - חלק א'
, 2015, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, ניתוח וילה ארקוס של Joao Filgueiras Lima
שרטוטים
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה ד' - סמסטר חילופים באיטליה - חלק א'
ניתוח וילה ארקוס של Joao Filgueiras Lima
2015