13.7.20
תיק עבודות אדריכלות
אילן אברהם מנשה, שנה ד' - סמסטר חילופים באיטליה - סטודיו שימור - חלק א'
, 2015, בוגר/ת 2016, ארכיטקטורה, שימור ארמון בעיר פררה
אילן אברהם מנשה
בוגר/ת 2016
שנה ד' - סמסטר חילופים באיטליה - סטודיו שימור -  חלק א'
שימור ארמון בעיר פררה
2015