12.7.20
איורים
תמר הוכשטטר, הגשם זולף כמו בננות תלויות
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
איורים משנה ג'
תמר הוכשטטר
בוגר/ת 2010
הגשם זולף כמו בננות תלויות