10.7.20
איורים
תמר הוכשטטר, סמיף וסורימה
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
תמר הוכשטטר
בוגר/ת 2010
סמיף וסורימה