10.7.20
איורים
תמר הוכשטטר, בצורת
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית, טכניקה מעורבת
תמר הוכשטטר
בוגר/ת 2010
בצורת
טכניקה מעורבת