01.10.20
אינטרקטיב
עוז ריכטר, HowRU2Day
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
ממשק לבדיקת השפעות פעולות יומיומיות על חיינו