21.1.21
שנה א
אריאל פרומקין, תרגיל בנושא צבע
, 2011, בוגר/ת 2014, אמנויות המסך,
תרגיל בנושא צבע
http://www.youtube.com/watch?v=EQv_vJushK0&lc=ig55c5xWrQl8dv9KoP-v_U0AYrZH6XVwCLN9XH3jyp8&feature=inbox