העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אושר סבג (תקשורת חזותית > בוגר > 2009)
רישומים. אושר סבג
רזה
פחםללא כותרת
פחםללא כותרת
פחםשולחן
פחםשולחן 01
עיפרוןנעליים
עיפרוןללא כותרת
עיפרוןרצים
עיפרוןליצן
עיפרוןעצמיספינת השוטיםרביץ"המעלית"פ' ו ת'"בחדר"רצים 01