העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

איליה סלניקוב (תקשורת חזותית > בוגר > 2010)
איליה
איור, קומיקס, קונספט ארט
קונונג
איור דיגיטאלי - ואקוםטברנה
ציפורן, עפונות שמן, צבע מיםמספר האגדות
איור דיגיטאלי - ואקוםעיצוב דמותללא שם
רפידוגרף