העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אמנון דירקטור (ארכיטקטורה > בוגר > 2018)
עיצוב בסיסי שנה א׳
- חקירה וניתוח של מקדש אפולו בעיר קורנית ביוון ושל מנזר המצלבה בירושלים. מודלים של ניתוח קווי ומסה. קורס עיצוב בסיסי 1 ו-2, שנה א', ארכיטקטורה. מנחה: אדר׳ נילי חר״ג-רננה
מודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
עץ צפצפהמודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
עץ צפצפהמודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
עץ צפצפהמודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
עץ צפצפהמודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
MDFמודל מסה - מקדש אפולו בקורינת
MDFמודל מסה - שרטוט תוכנית וחתךמודל ניתוח קווי - מנזר המצלבה בירושלים
פרספקס וחוטמודל ניתוח קווי - מנזר המצלבה בירושלים
פרספקס וחוטמודל ניתוח קווי - מנזר המצלבה בירושלים
פרספקס וחוטמודל ניתוח קווי - מנזר המצלבה בירושלים
פרספקס וחוטמודל ניתוח קווי - שרטוט וחתך