העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

גלית לוריא (תקשורת חזותית > בוגר > 2007)
ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך
מנחה - יעל בוגן ביהדות על אישה שנישאת לכסות את שערה. המקור למצווה זו הוא בפרשת סוטה בה הכהן הגדול פורע את שיער האישה הסוטה "ופרע את ראש האישה" )במדבר ה', י"ט(. מכאן הוסק כי שער האישה היה מכוסה קודם לכן ועל כן חובה על האישה לכסות את שערה. בין הפוסקים בעניין כיסוי ראש מוזכר פעמים רבות עניין התשוקה ושמירה על צניעות. אחת האמרות החוזרות היא "שיער באישה ערווה" )גמרא ברכות כ"ד א'( אמרה המשמשת כאחד הנימוקים העיקרים למצוות כיסוי ראש אשר אומרת כי אל לאישה לחשוף את שער ראשה כדי לא להביא את הגבר למצב של הרהור אסור. כיסוי הראש למעשה בא לרסן את התשוקה תחתיו, כאשר היא נמצאת תחת שליטתו הבלעדית של הגבר. בסדרת מטפחות זו אני מוציאה חזרה את התשוקה האסורה לפני השטח, למקום הראוי לה כאשר הכוח והבחירה בידי האישה על אותו מצע אשר מסרס אותה לכתחילה. העיטורים על כל מטפחת מורכבים מתנוחת מין אחת מתוך עשר תנוחות מין המענגות ביותר לנשים.
כיסויי ראשתנוחה ראשונהתנוחה שניהתנוחה שלישיתתנוחה רביעיתתנוחה חמישיתתנוחה שישיתתנוחה שביעיתתנוחה שמיניתתנוחה תשיעיתתנוחה עשירית