חדשות

אדר' סעדיה מנדל ז"ל

ראש המחלקה לארכיטקטורה בשנים 1988 – 1990

ד"ר דור גז נבחר לראש התכנית לתואר שני באמנות

יכנס לתפקידו באוקטובר 2017 לקראת שנת הלימודים הבאה, ויחליף בתפקיד את ראש המחלקה המכהן ניקולא טרזי.

קול קורא למחקר בנושא ״בעיות חברתיות עדכניות״.

במימון הקרן למחקר משותף בצלאל-המרכז הבינתחומי, הרצליה, הגשת הצעות עד 14.10

קבוצת המחקר RDfD וצוות המחקר זכו בתחרות במסגרת הכנס העולמי של האו"ם שנערך במקסיקו

קבוצת המחקר RDfD וצוות המחקר זכו בתחרות במסגרת הכנס העולמי של האו"ם שנערך במקסיקו

רצים וסטודנטים, במסגרת המחקר המשותף לאקדמיה ולאוניברסיטה העברית

פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצויינות באמנות (2017)

מטרת הפרס קידום ועידוד אמנים בוגרי בצלאל לזכרה של אילנה אלוביק.

פרס בצלאל לצילום #3

פרס בצלאל לצילום #3

מועד אחרון להגשת מועמדות 7.7.2017

100% חג החירות - תמיכת המדינה באמנות ותפקידה של האמנות כעוגן תרבותי וחברתי

במסגרת הקורס הרב מחלקתי ״אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי״ בבצלאל

קול קורא לאיתור מנהל/ת רשות המחקר והחדשנות

בבצלאל, תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.4.2017

דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 >