חדשה

קול קורא - איור: דיאלוג בין טקסט לתמונה

(04.4.2013)

גיליון מס' 28 , קיץ 2102 , של כתב העת היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים מוקדש לנושא האיור. האיור הוא צורת אמנות ייחודית אשר באופן מסורתי מתלווה לטקסט מילולי. במובן רחב יותר, האיור מעצם מהותו הוא סוג של אמנות המנהלת דיאלוג חזותי מתמיד עם נרטיבים שונים. הטקסט, התמונה והאיור מייצרים דיאלוג ביניהם - האם יש דברים/אמירות אשר מופיעים באופן מסורתי דווקא בביטוי החזותי? מה טיבו של ההיגד המילולי הנלווה לחזותי?
לרוב האיור הוא שני ו/או משני; לעתים הוא עצמו הטקסט הראשי והבלעדי. איור במובנו הרחב ביותר הוא ביטוי לאוריינות חזותית הקושרת ממדים חזותיים ומילוליים להבנה אחת, כוללת. הקדשת גיליון זה לאיור כנושא בפני עצמו וכסוגה ייחודית מבטאת את הרצון להעמיק בו כאמצעי ביטוי אמנותי בעל מאפיינים עצמאיים.
כיום הכתיבה הפרשנית על האיור ניזונה מכמה שדות וביניהם הכתיבה הסמיוטית, כתיבה היסטורית/ביוגרפית וכן כתיבה דידקטית. מה צורת הכתיבה הפרשנית/ביקורתית הנדרשת לסוגה זו? האם יש מקום לכתיבה שתשלב קריטריונים חזותיים ומילוליים? כתיבה שתדגיש את הצמתים ונקודות ההתייחסות בין הטקסט לתמונה? האם די לנתח איור בקריטריונים חזותיים בלבד? או בקריטריונים מילוליים בלבד? כמו בסוגים אחרים של תרבות חזותית סובל האיור מהיעדר כתיבה ביקורתית מספקת בשפה העברית ובכלל. נשאלת השאלה מהי זווית ההתבוננות הביקורתית הראויה מבחינה מתודולוגית להתייחסות אל האיור? האם ניתן ליצור עבורו מתודולוגיה ייחודית המשלבת התייחסות לטקסט ותמונה וליחסים/ממשקים/פערים ביניהם? גיליון זה הוא הזדמנות לכנס כתיבה אשר במהותה יכולה להיות ניסיון לנסח את המתודולוגיה הראויה/מתאימה לחקר האיור.
אנו שמחים בזאת להזמין את קהל החוקרים , ההוגים, היוצרים והאמנים להציע מאמרים אקדמיים , כתבי - יד הגותיים - ביקורתיים, תיקי עבודות ותערוכות וירטואליות של יצירות מקור , לפרסום בגיליון זה .

לפרטים נוספים ורשימת נושאים