חדשה

קול קורא - שקט בבקשה : על שתיקות והשתקות

(23.5.2013)

קול קורא - שקט בבקשה: על שתיקות והשתקות
גיליון מספר 29 של כתב- העת המקוון היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים

קובץ להדפסה

קט
קול השלג
הנופל על מעילי
(שיר הייקו)

לאחר שהבנו כי מה שהושתק בילדותנו הוא בעל השפעה רבה יותר על חיינו הבוגרים ממה שדובר, לאחר שעשינו סדנאות ויפאסאנה והפנמנו את כוחה של השתיקה ולאחר שהכרנו את מקומו ותפקידו של החלל הריק באמנות, נבקש לעסוק בשיח השתיקה וההשתקה העכשווי ולבחון סוגיות ודינמיקות מורכבות בשדות האמנות, העיצוב, האדריכלות, הקולנוע והתרבות החזותית, הספרות והמוסיקה, ההיסטוריה והדתות, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה.

כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון, עליך לשתוק רוב הזמן (אוסקר ויילד)
שתיקות הן מרכיב מהותי בפסיכואנליזה, בדינמיקות זוגיות ובין-דוריות, כמו גם בתהליכי מחשבה ויצירה. שתיקה היא חלק אינטגרלי מן השפה המדוברת, ממש כשם שהרווח בין המלים הוא חלק אינטגרלי מן השפה הכתובה. כל אחד מאתנו עושה בה שימוש יומיומי. שתיקה יכולה להוות בחירה של ה"דובר" המבקש "לומר" משהו באמצעותה. אין ספק, שהיא יכולה לבטא כוח ולייצר חוויה של אלימות, ניכור וריחוק. זה טיבן של שתיקות רועמות.
בה בעת, יכול להיות בה, בשתיקה, משהו מקרב ואף אינטימי. יש והתגובה אליה מצד ה"שומע" היא אינטואיטיבית, ויש והוא נדרש לידע מוקדם על מנת לזהות את השקט ולפענח את המסר העומד מאחוריו.
מן הצד השני, השתקה יכולה להיות אקט עתיר כוח שנכפה על אדם או קבוצה מתוקפם של מוסכמות
תרבותיות, שיח חברתי ושליטה פוליטית. ההיסטוריה העולמית רצופה מעשי השתקה, למן הצנזורה המוטלת על כל מי שמבקש לומר/לייצר דבר מה שאינו עולה בקנה אחד עם העמדה הכללית או הרשמית ועד להרס והעלמה פיזית או השכחה תודעתית של תוצרים קיימים.
היבטיו השונים של מושג השקט, השתיקה וההשתקה ובייחוד אלה הנוגעים בתרבות חזותית הם העומדים במוקדו של גיליון 29 של כתב - העת המקוון היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים – "שקט בבקשה: על שתיקות והשתקות" אנו שמחים בזאת להזמין חוקרי אמנות, עיצוב, אדריכלות, קולנוע ותרבות חזותית, לצד חוקרים מתחומי ההיסטוריה, הדתות, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, חקר הספרות והבלשנות וכן יוצרים ואמנים להציע מאמרים אקדמיים, כתבי - יד הגותיים - ביקורתיים, תיקי עבודות ותערוכות וירטואליות של יצירות מקור שעוסקים בסוגיות של שקט, שתיקה והשתקה, לפרסום בגיליון זה של הפרוטוקולים.
עורכי הגיליון: ד"ר נעמי מאירי-דן, ד"ר אורי ברטל

מבחר נושאים לעיון

מחיקות והעלמות באמנות ובעיצוב
הנעדר-הנוכח והנוכח-הנעדר באמנות
דיוקנאות נטולי פנים
החלל הריק באמנות ובתרבות החזותית
על שקט ואמנות האוונגרד
על שתיקות בתיאטרון, בקולנוע ובאמנות הווידיאו
על שקט ועל החלל הריק בעיצוב ובאדריכלות
על השמדה, איקונוקלזם והעלמה של יצירות תרבות
על השתקה או צנזורה ואמנות מגויסת
על הדרה מן השיח על רקע לאומי, דתי, גזעי או מיני-מגדרי
על הדרה מן הקאנון
על השכחה ומחיקה מדפי ההיסטוריה
הקריאה ל"מות המחבר" ו"נגד פרשנות" – אקט של השתקה?
על השקט בפסיכולוגיה ובפסיכואנליזה
שתיקה זוגית
שתיקה בין דורית
שקט, מחשבה ויצירה

הנחיות להגשת כתבי-יד אקדמיים, מסות הגותיות או ביקורתיות או תערוכות וירטואליות יישלחו
באופן אישי. המעוניינים להגיש חומרים לפרסום מתבקשים ליצור קשר עם יותם צאל, רכז מערכת
כתב-העת, במייל htprotocols@gmail.com . תאריך הדד-ליין להגשת חומרים לשיפוט עמיתים
חיצוני (במקרה של מאמרים) או בדיקת עורך (במקרה של חומרים לא אקדמיים), הינו ה 1- לאוגוסט
.2013

* כתב-העת הינו דו-לשוני ומקבל חומרים הכתובים בעברית ובאנגלית.