חדשה

ד"ר ליאת פרידמן נבחרה לראש התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות

(16.6.2013)

ועדת החיפוש של האקדמיה בצלאל אשר מונתה לבחירת ראש התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות נבחרה לתפקיד את ד"ר ליאת פרידמן אשר תחל את תפקידה באוקטובר 2013.

ד"ר ליאת פרידמן היא חוקרת תרבות ומרצה בכירה לפילוסופיה ולמגדר. היא לימדה פילוסופיה, תיאוריה וביקורת באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, ובאוניברסיטת קליפורניה, דומינגו-הילס. ספרה, בעקבות הפסיכואנליזה: ביקורת מגדרית פוסטמודרנית על משנתו של פרויד, בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, יוצא לאור בחודש יולי השנה.

בשנת 2000 סיימה ד"ר פרידמן את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת דה-פול שבשיקגו. מחקרה עסק במשנתו ובכתביו של אפלטון. במחקרה ד"ר פרידמן הראתה לא רק שהקריאה המסורתית של אפלטון מעוותת את טענותיו, אלא גם שהמחקר האקדמי ברובו פוסח על שיטת השיח, הדיון והמחקר הייחודית שאפלטון וסוקרטס מציעים. בעבודתה מציעה פרידמן לראות בטענות אפלטון על האידאה, על היופי ועל הצדק, בנוסף לטענות אחרות המיוחסות לאפלטון ולסוקרטס, טענות לדוגמא ולא טענות על העולם או על האמת. אפלטון וסוקרטס הם חוקרי שיח ולכן הדיאלקטיקה שלהם היא ביטוי של שיח ביקורתי ומחקרי.

את הפוסט דוקטורט עשתה ד"ר פרידמן באוניברסיטת תל אביב, עם חזרתה לארץ. במסגרת זו היא חקרה את הצורך התרבותי לתחם נשים, להגדירן ולשלוט במכלול הדימויים עליהן. היא בחנה את האופן שבו השיח הממגדר והמתחם מיושם לא רק לקבוצות מיעוט נוספות, אלא זהו שיח שמונע שינוי והתפתחות.

לאחר חמש שנים בהן למדה באוניברסיטת תל אביב, היא עברה לאוניברסיטת בר אילן, לתוכנית ללימודים מתקדמים למגדר ולמחלקה לפילוסופיה ולימדה שם כעשר שנים. במסגרת זו, היא הנחתה מספר רב של תלמידות מחקר לדוקטורט בנושאי תרבות שונים. הרצאותיה הרבות נסבו לא רק על חקר תרבות, מגדר ופנומנולוגיה אלא גם על ביקורת על הפסיכואנליזה, פוסטקולוניאליזם, גזענות והגזעה, מיניות, טכנולוגיות דיגיטליות, אקו-פמיניזם, גישות לסביבה, תיאוריות בקולנוע, גישות ביקורתיות לאמנות, ספרות, ומחקר על ביקורת, פרשנות ושיח.

ספרה בעקבות הפסיכואנליזה: ביקורת מגדרית פוסטמודרנית על משנתו של פרויד, שיוצא לאור בעוד חודש מציע הבנה מחודשת להגותו של פרויד וממשיכי/ות דרכו. בספרה, ד"ר פרידמן מנסה להסביר את עיקרי הגישה, תוך עקיפת המלכודת האדיפלית שמעוררת ללא הפסק דיון מיני קבוע. הדיון האדיפלי חשוב לכל מי שממשיכים/ות להאחז בו, אך זהו דיון, טוענת פרידמן, שמאפיל על הבנת השיטה הפסיכואנליטית ומעכיר על שיח שקול. ספרה בוחן מחדש את הגישה הפסיכואנליטית באמצעות קריאה צמודה בכתבי פרויד ומדגים עד כמה פרויד לא ייחס חשיבות לפירוש האדיפלי. למעשה, פרויד טען שפרשנותו היא נגזרת של תגובות בטיפול. ספר זה בוחן את עקרונות השיטה הפסיכואנליטית ומציג הסבר פיסיולוגי ומכאניסטי התואם את תקופתנו.

במחקרה העכשווי, בוחרת ד"ר פרידמן שיטות שונות של שיח ומעשה תרבות המעוררים השתנות בצופה או בבת/בן השיח. מחקרה עוסק בפעולת הטרנספורמציה ולא רק בפעולת ההתרסה או העלאה למודעות של מעשה תרבות. מחקרה של ד"ר פרידמן על שיחים של השתנות יאספו לכדי כרך אחד ויוצאו לפרסום בהוצאת רסלינג.
ד"ר ליאת פרידמן תחליף את פרופ' מנחם ברינקר אשר עמד בראש התכנית מיום הקמתה.