חדשה

פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל – למקוריות, חדשנות ויצירתיות

(23.2.2015)

בצלאל מכריזה על הענקת פרס ע"ש אהרן דוברת ז"ל, יו"ר חבר הנאמנים (2008-2004).
הפרס יוענק לסטודנט/ית מבצלאל על עבודה מקורית, חדשנית ויצירתית בתחומי האמנות, העיצוב, האנימציה-הקולנוע והארכיטקטורה.
רשאים להגיש מועמדותם סטודנטים משנים ג'-ה' מהמחלקות לתואר ראשון בבצלאל.

סכום הפרס – 12,000 ₪

הפרס יוענק לסטודנט/ית הזוכה במעמד כנס "10X10 ע"ש אהרן דוברת ז"ל".  האירוע השנתי מתקיים במסגרת תערוכת סוף שנה של בצלאל, בו יציג/תציג הסטודנט/ית הזוכה את עבודתו/ה.

נוהל הגשת עבודות:
• הסטודנטים יגישו את העבודות המוצעות להשתתפות בתחרות לראש המחלקה עד לתאריך 14.4.2015• ניתן להגיש עבודה שלמה אחת בלבד, אשר נעשתה והוגשה במסגרת הלימודים בבצלאל (שעברה את תהליך ההגשה וקבלת הציון או לחלופין, עבודה שקיבלה ציון ביניים ומרצה/ מנחה אישר את העבודה כראויה להגשה).
• הסטודנט יעביר שלושה עד חמישה דימויים של העבודה בפורמטים הבאים:
- פורמט מודפס בגודל A3
- דיסק  ובו קבצי JPG נפרדים- מוכנים להקרנה, וקובץ PDF המכיל את הדימויים ברצף.
- או קובץ וידיאו בפורמט VLC
                                    
שמות הקבצים יבנו כך:
john_smith_#1.jpg 
john_smith_#2.jpg 
john_smith.pdf 
יש לציין בצד הדימויים את שם העבודה, מהם החומרים המרכיבים אותה, באיזו טכניקה נעשתה ומידותיה/אורך הסרט בדקות וטכניקה.
• לעבודה יתלווה פורמט מודפס (פונט אריאל, גודל גופן 18).
ובו שם העבודה, שם הסטודנט, שנה, מחלקה, שם הקורס במסגרתו נעשתה העבודה ושם המנחה וכן טקסט באורך של 100- 150 מילים, המסביר את אופי העבודה, תוכנה, ומדוע לדעת הסטודנט הינה מקורית וחדשנית בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה. 

דוגמא לפורמט המודפס אשר יתלווה לעבודה:
שם העבודה
שם הסטודנט, שנה, מחלקה
שם הקורס במסגרתו נעשתה העבודה ושם המנחה
טקסט באורך של 100-150 מילים, המסביר את אופי העבודה, תוכנה, ומדוע לדעת הסטודנט הינה מקורית וחדשנית בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה.

קובץ להדפסה