חדשה

פרס שטרוק להדפס

(24.6.2008, מאת: דקאנט הסטודנטים)

כמידי שנה מעניקה האקדמיה פרס לזכרו של האמן הרמן שטרוק ז"ל לזוכה בתחרות במקצועות ההדפס בקרב כלל תלמידי האקדמיה.
העבודה הזוכה בפרס תישמר בארכיון המחלקה.

השופטים:
חבר השופטים מורכב מנציגים מחוץ לאקדמיה, העוסקים במקצועות ההדפס האומנותי: תחריט, ליטוגרפיה, הדפס משי, חיתוך עץ, חיתוך לינוליאום ו/או שילוב טכניקות.
התחרות מתקיימת אחת לשנה בתנאים הבאים:

תנאי התחרות:
ההדפס הוא חלק מסדרה בת 5 הדפסים לפחות.
ההדפס נועד למטרות אומנותיות בלבד ולא למטרות שימושיות.
השימוש בטכניקה צילומית אפשרית, רק אם היא איננה הטכניקה הבלעדית.
על הסטודנט להגיש את ההדפסים הבודדים בלי פספרטו. העבודות חייבות להיות חתומות על-ידי הסטודנט וערוכות בתיק מיוחד עליו מצוין שמו.

אופן הגשת העבודות והמועד:
סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות יגישו מועמדתם במשרד דקנאט הסטודנטים עד לתאריך 15.7.08. בהמשך, יזומנו המועמדים ליום תחרות הפרס אליו יגיעו עם עבודות ההדפס אשר ישתתפו בתחרות. סטודנטים אשר לא ירשמו מבעוד מועד, לא יוכלו להשתתף בתחרות.

ההרשמה לתחרות תתקיים עד ה- 15/7/08 במשרד דקנאט הסטודנטים.