חדשה

יוסף מנדל (ז"ל)

(27.3.2016)

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים' חבר הנאמנים, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והסטודנטים
אבלים על מות

יוסף מנדל (ז"ל)

אחיו האהוב של מר מורטון ל. מנדל, ידיד אמת ותומך מסור
שולחים את תנחומינו מעומק ליבינו לכל המשפחה
יהיה זכרו ברוך