חדשה

משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל

(29.12.2016)


בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך החל מתאריך 1.10.2017

קובץ לעיון ולהדפסה

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות לשלוח: תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 26 בינואר 2017

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב,
הר הצופים, ת.ד. 24046 ירושלים 91240
או באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
(יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לאמנויות המסך)

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם לוועדת החיפוש.
ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.
לפרטים נוספים: 02-5893222