חדשה

ניר עברון זכה בפרס שרת התרבות בתחום אמנות הוידאו לשנת 2016

(11.1.2017)

ועדת השיפוט לפרס ועדת השיפוט לפרס שרת התרבות בתחום אמנות הוידאו לשנת 2016 אשר כללה את השופטים: גב' דרורית גור אריה (יו"ר), מר אריאל ינאי שני, גב' נירית נלסון ואת הגב' מריה יריב כמשקיפה מטעם משרד התרבות והספורט, החליטה להעניק את הפרס לניר עברון מתוך 44 מועמדים.

מנימוקי השופטים :
עבודתו של ניר עברון חוקרת את היחסים בין טכנולוגיית צילום לפוליטיקה של המבט תוך מעבר בין
וידאו וסטילס. עברון בוחן מרחבים מושהים שהם מרחבי ביניים האוצרים בחובם היסטוריה, פוליטיקה
וארכיאולוגיה עכשווית במבט שומר מרחק. הוא מגיע למקומות דחוסי משמעות אך ריקים, בהם הוא
חושף שכבות של נארטיבים בין החיזיון הצילומי לבין רוחות הרפאים של המקום כניסוחו של רולאן
בארת. השפה האמנותית של עברון מפרקת את מרכיבי שפת הוידאו לסאונד, קריינות וצילום ובכך
מציגה תמונה מורכבת של מצב המוצג ככמעט סטטי אך למעשה רוחש מתחת לפני השטח. על עבודה
המערבת מחקר, שיטתיות ואסתטיקה מוקפדת ומובחנת, מצאה ועדת השיפוט את ניר עברון כראוי לפרס
אמן בכיר בתחום אמנות הוידאו.
עד כאן מנימוקי חבר השופטים.