חדשה

פוסט מציאות - קול קורא להגשת הצעות לכנס

(23.2.2017)

קובץ לעיון ולהדפסה

העמדה הפוסט-מודרניסטית היא גוף ידע מעורפל ונזיל הכולל בתוכו מאפיינים רבים, לעתים קרובות סותרים ולא ברורים. עם זאת, רוב התיאוריות הפוסט-מודרניות מציגות את העולם כלא קוהרנטי, שאינו ברור ולא ניתן לפענוח בצורה לוגית. עמדה זו נובעת מן הטענה כי האמת היא יחסית, ויש להתנער מן האמת האחת והמוחלטת. ככזו הייתה העמדה הפוסט-מודרנית סובלנית לאמיתות רבות, וביטאה את השאיפה של האדם הפוסט-מודרני ליצור חברה בה תימנע כל אפשרות של מאבק על בסיס של מימוש האמת היחסית. בספרו "The politics of Truth" הסביר מישל פוקו (Foucault), בין השאר, את השימוש באמיתות שונות כממד של כוח, וקרא לבקר ולבדוק את הערכים הרבים הממשטרים את חיינו ונתפסים כאמיתות.
רעיונות תאורטיים אלו התעצמו עם עליית כוחה של המדיה הדיגיטלית, בה מופצות שמועות ודעות במהירות רבה בצורה ויראלית. כמות המידע מכפילה עצמה מידי שנתיים, והקשב מתפזר ומתחלק בין הכאן הפיזי לעכשווי הוירטואלי. מדיה דיגיטאלית זו, וחוסר ההיררכיה בין מקורות המידע, הביא אותנו לעידן ׳פוסט אמת׳, בו העובדות עוברות מניפולציה בקלות יתרה, סאונד בייטים מייתרים טקסטים, מקטעי דימויים מחליפים תפיסות עולם, ואמינות אינה בהכרח הערך החשוב.
שם התואר ׳פוסט-אמת׳ נבחר על ידי עורכי המילון "אקספורד" כתוספת המרכזית למילון לשנת 2016. ההגדרה המילולית למושג על פי אוקספורד היא: "שם תואר המתייחס למצב העניינים שבו עובדות אובייקטיביות משפיעות פחות על עמדת הציבור, מאשר רגשות ואמונות אישיות".

בכנס שיתקיים במאי 2017, נבקש לשאול מה ממשי בתקופה הווירטואלית? מהי פעולה בעידן של זיוף? מהו הקול האישי בתוך אפקט בועת הפילטר ותאי התהודה (echo chambers) בהם אנו שרויים? הכנס יתמקד בעיקר בהשפעתו של המונח ׳פוסט-אמת׳ על התרבות החזותית, ויידון במבע העיצובי בתקופה זו. כיצד מתנהג העיצוב החדש?  מה השפעתו במרחב? האם ניתן לייצג ׳אמת׳ בעיצוב או באמנות? מהם גבולות האחראיות של המעצב כלפי הצופה? האם עולם וירטואלי הוא עולם של ׳פוסט-אמת׳ מתוקף היותו לא אמיתי? האם הווירטואלי הוא פתח למניפולציה שבוראי עולמות, מספרי סיפורים ומעצבים יכולים להשתמש בה בצורה מגויסת? האם יש הבדל בין העברת מסרים ברשתות חברתיות לבין פרופגנדה? מה שונה וחדש בעיצוב בעידן הנוכחי?

מבט ביקורתי מסוג זה יבחן את המשמעויות של נקודת המבט, העריכה והציטוט, משחק ומציאות מדומה, את האנונימיות בעיצוב, ואת השפעת האופטימיזציה של האינטרנט לסטנדרט אחיד של טקסט, דימוי ותהליכים אלגוריתמיים בתקשורת.

אמנים, מעצבים, תאורטיקנים, ואנשי/נשות מדיה, המעוניינים לנסח מחדש, להבהיר את הרגע, לפרק ״שקר״ ולבנות ״אמת״, מוזמנים להציע הצעות להרצאות/ הופעות/ ועבודות בפורמטים נוספים מוזמנים לשלוח מייל ל-orisu@post.bezalel.ac.il עד תאריך יום חמישי 23.3.17
 ולציין בכותרת פוסט-מציאות.