חדשה

בצלאל מודיעה על משרה פנויה לתפקיד ראש המחלקה לצורפות ואופנה

(02.3.2017)

בצלאל,  אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים מודיעה על משרה פנויה לתפקיד
ראש המחלקה לצורפות ואופנה (החל מתאריך 1.10.2017)

קובץ לעיון ולהדפסה

מועמדים/ות הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד, מוזמנים/ות לשלוח:
תקציר תולדות חיים, פעילות המעידה על הצטיינות מקומית ובינלאומית בתחום הנדרש או בזיקה לו, תפישת עולם בנושאי פעילות המחלקה וניהולה, תיק עבודות ותעודות המעידות על השכלה.

תאריך אחרון להגשה: 27.3.2017

אל: לשכת הנשיא, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, הר הצופים, ת.ד. 24046 ירושלים 91240 או באמצעות דוא"ל: anat-s@bezalel.ac.il
יש לציין: תפקיד ראש המחלקה לצורפות ואופנה

האקדמיה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים/ות, ואינה מתחייבת לזמן את כולם/ן לוועדת החיפוש. ועדת החיפוש שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות, ולבחור במועמד/ת שלא השיב/ה למודעה זו.

לפרטים נוספים: 02-5893222