חדשה

קול קורא לאיתור מנהל/ת רשות המחקר והחדשנות

(23.3.2017)

בצלאל
אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
קול קורא לאיתור מועמד/ת לתפקיד:
 
 מנהל/ת רשות המחקר והחדשנות
תיאור תפקיד
רשות המחקר והחדשנות, והעומד בראשה, עוסקים בנושאים אלה:

• מדיניות ומידע
o גיבוש מדיניות המחקר והחדשנות  באקדמיה בהתאם לחזון האקדמיה.
o עידוד מחקר רב-תחומי ובינתחומי ומחקר יישומי  בבצלאל לטובת החברה. איסוף והפצה של מידע בנוגע להזדמנויות מחקר ותקציבי מחקר הזמינים לחוקרים בבצלאל.
o ניהול קשר עם גורמי פנים חוץ הכוללים חממות ומאיצים השותפים לפעילות יזמית מחקרית וקידם טכנולוגי, תוך עידוד פעולות ומחקר פורץ דרך, יזמי, חדשני ומקורי בתחומי התרבות, אמנות, עיצוב טכנולוגיה וארכיטקטורה בארץ ובעולם.
• תקציבי מחקר
o אחראי על ניהול והקצאת תקציבי המחקר ועל חלוקת כספי המחקר על בסיס הנחיות מל״ג/ות"ת או הקרנות  והגופים המממנים.
o גיוס תקציבי מחקר, ועידוד הגשה של הצעות מחקר של חוקרים לקרנות, מלגות, וגופים המייעדים כספים למחקר.
o קובע סדרי עדיפויות בהקצאת המשאבים לחוקרים
o אחראי על הגשת הדוחות השנתיים למל״ג ועל הדיווח לגורמים המממנים. 
• מעקב ודיווח
o מעקב פיקוח וריכוז כל המחקרים הנעשים במגוון המסגרות באקדמיה, לרבות הקרנות השונות והמחלקות בבצלאל.
o הכנת דוחות מחקריים וריכוז הנתונים, התוצאות והתוצרים הסופיים אשר יימסרו לה על ידי החוקרים הראשיים (Principal Investigators), ודיווח על המחקר בבצלאל להנהלת האקדמיה.
• גמול מחקר
o הרשות שותפה בקביעת גמול הצטיינות בנושאי מחקר ואחראית על גמול הצטיינות וגמול מחקר בהתאם למענקי המחקר על פי הנחיות מל״ג, והחלטות האקדמיה בצלאל.
• ועדות מחקר
o הרשות שותפה ויועצת להקמה וניהול של ועדה למחקר והשתלמות לעידוד מחקר, זאת בהתאם לסעיף עידוד מחקר בהסכם הקיבוצי של המרצים בבצלאל. 
o שותפה ויועצת להקמה וניהול של ועדה אקדמית לבחינת הפחתת הוראה בגין מחקר לסגל ההוראה הבכיר בבצלאל.
• קבוצות מחקר
o ארגון ניהול וסיוע להקמת קבוצות מחקר רב תחומיות ובינתחומיות, בדגש על   השילוב בין עיצוב, אמנות, ארכיטקטורה, לטכנולוגיה וחדשנות.

• מנהל הרשות אחראי על הניהול השוטף של הרשות ועל מילוי והגשמת תפקידיה.

כפיפות: למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים
היקף המשרה 80%-100% משרה
מקום המשרה: ירושלים
דרישות התפקיד:
• המועמד צריך להיות בעל רקע ידע וניסיון במחקר בסיסי ויישומי, בניהול אקדמי. בעל תואר שלישי לפחות.
• ידע וניסיון בעיצוב חדשנות, מחקר בתחומי הליבה של בצלאל, ניהול מחקרים וקבוצות מחקר, הגשת בקשות למחקר, וקרבה לתחומי המחקר באקדמיה בצלאל.
כל אלה הרואים את עצמם כמועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים ופרטי התקשרות. כמו כן כל המעוניין להציע מועמדים אחרים מוזמן לשלוח את הצעתו המנומקת בלווי פרטים אישיים.
תנאי העסקה: חוזה אישי

יש להגיש מועמדות לתפקיד עד לתאריך 30.4.2017, אל:
יוליה מנדלצוויג, מנהלת משאבי אנוש
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב,  הר הצופים
דוא"ל: yuliam@bezalel.ac.il

סודיות מלאה מובטחת. 
בצלאל  אינה מתחייבת  לזמן כל מועמד שיוצע לה להופיע בפניה.
האקדמיה בצלאל מסבה  את תשומת לבם/ן  של המועמדים/ות לכך שהיא  שומרת על זכותה לפנות בעצמה למועמדים/ות פוטנציאליים/ות  ולבחור במועמד/ת שלא השיב למודעה זו ובעלי כישורים  מתאימים אחרים.