חדשה

קול קורא למחקר בנושא ״בעיות חברתיות עדכניות״.

(01.6.2017)

במסגרת הקרן למחקרים משותפים נחתם הסכם על הקמת פלטפורמה משותפת לעידוד מחקר דיסציפלינארי מתוך מטרה להתמודד עם בעיות חברתיות עדכניות. במסגרתו תינתן האפשרות להכיר ולפתח קשרים ורעיונות למחקרים.

במסגרת קרן משותפת לעידוד מחקר והוראה בתחומים הדיסציפלינריים ומתוך מטרה להתמודד עם
בעיות חברתיות עדכניות הוחלט להקים פלטפורמה לגישור החזון הבינתחומיות של שני המוסדות.
,( לצורך כך, הוחלט להקדיש מהקרן סכום של עד 40,000$ לשנה, למשך שנתיים (החל מחודש יולי 2017
ועדת המחקר, שבראשונה עומד פרובוסט המרכז הבינתחומי ורקטור בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב,
ירושלים, הגדירה כי הנושא המרכזי בו יעסקו בשנתיים הקרובות יהיה ״בעיות חברתיות עדכניות״.

לעיון בקול קורא (קובץ להדפסה)