חדשה

המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, משיקה את גיליון 10 של הפרוטוקולים

(25.10.2008, מאת: המחלקה להיסטוריה ותאוריה)

כיצד משתקפים סכסוכים פוליטיים ומאבקים דתיים באמנויות? מתי ניתן להגדיר את תגובתה של האמנות למציאות הפוליטית כפרובוקציה, כמניפולציה או כפעולה אוטונומית? האם בעצם תגובתה של האמנות אל המצב הפוליטי, או אל סכסוכי דת, היא מוותרת על האוטונומיה שלה? סוגיות אלה עומדות במוקד הגיליון העשירי של הפרוטוקלים, המוקדש לעיון ביחסי הגומלין בין אמנות, דת ופוליטיקה.
היום, יותר מתמיד, כאשר מאבקים פוליטיים מתרחשים תוך גיוס האמנות, נראה כי דיון בקשרי הגומלין האלה הוא חיוני ואף בלתי נמנע. 
הגיליון הוא תוצר של הכנס השנתי של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, שהתקיים באביב 2007.
בקשר שבין אמנות ופוליטיקה דרש אפלטון שתתקיים צנזורה. דרישה זו לא רק שמכירה בכוחה של האמנות לעצב דעת קהל ולהשפיע, אלא שיש בה כדי להצביע על הבעייתיות של פרשנותה.
בעידן שבו ציבור רחב יותר של אנשים חש עצמו חופשי לבטא את השקפת עולמו, אנו עדים למאבק בין ימין ושמאל, בין שמרנים ופרוגרסיביים, בין דתיים לחילוניים, שמוצא את ביטויו באמנות. עורכי הגיליון הם ד"ר דניאל אונגר (המח' להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל ואוניברסיטת בן-גוריון) וד"ר גל ונטורה (המח' להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל).

לגיליון הנוכחי