חדשה

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון #6 : פילוסופיה של עיצוב, של "בצלאל כתב־עת לתרבות חזותית וחומרית"

(23.1.2018)

בצלאל הוא כתב עת מקוון אקדמי שפיט הרואה אור בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. כתב העת מבקש להוות במה לדיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחקר התרבות החזותית (Visual Culture) בתחומים:  אמנות, עיצוב, ארכיטקטורה ואופנה. כתב העת רואה אור פעמיים בשנה.

עורך ראשי: אורי ברטל
עורכת אורחת : שיר חולב
מועצת המערכת:  דליה מרקוביץ', נעמי מאירי דן, ליאת פרידמן, אורלי שבי, חוסני
אלחטיב שחאדה, חיים דעואל לוסקי.


גיליון # 6:  פילוסופיה של עיצוב

קובץ לעיון ולהדפסה

יש שפילוסופיה מפנטזת על עיצוב אך אינה מישירה אליו מבט. יש שעיצוב קורץ לפילוסופיה אך אינו מוכן להתחייב לה, או שאינו מצליח לחדור את ביצוריה. המשימה שעומדת לנגד עינינו בגיליון ״עיצוב-פילוסופיה״ היא שידוכם של שני התחומים ויצירת אתרי מפגש פוריים בנקודות ההשקה הגלויות והסמויות בין השניים. במילים אחרות, אנו מבקשים להפעיל שיחים פילוסופיים בהקשרים קונקרטיים העולים מתוך עולם העיצוב, באופן המאפשר הן לפילוסופיה והן לעיצוב לפרוש לרווחה את נוצות הטווס שלהם.

שדה העיצוב מצטלב עם מחשבתם של הוגים רבים ושונים, מתחומים מגוונים: פילוסופיה של המדע והטכנולוגיה, אסתטיקה, פנומנולוגיה ומחשבה פוליטית ומוסרית. סקירה של תחום ה'פילוסופיה של עיצוב', הפורח כיום בשדה הפילוסופיה אצל חוקרים כמו גלן פרסונס (Glenn Parsons), ג'יין פורסי (Jane Fosey), בת' פרסטון (Beth Preston), פיטר ורבק (Peter Verbeek), ברונו לאטור (Bruno Latour), גלן אדמסון (Glenn Adamson), יויקו סאיטו (Yuriko Saito), קלאוס קריפנדורף (Klaus Krippendorff), טוני פריי (Tony Fry) ווילאם פלוסר (Vilem Flusser), תבנה גשר בין פילוסופים למעצבים, בין התיאוריה למעשה. הגיליון יבקש להעמיק את המבט העיוני בשדה העיצוב, ליצור מילון מושגים עשיר יותר ולערוך בחינה רפלקטיבית של מתודות העבודה של מעצבים ושל תוצריהם. בה בעת, יצאו גם הפילוסופים נשכרים מן הצעידה לקראת הכללתו של תחום העיצוב, אחד התחומים הבולטים והמשפיעים בזמננו, בשיח הפילוסופי העכשווי ובזה המקומי.

● אנו מזמינים חוקרים מתחומי העיצוב, הפילוסופיה, האמנות, האדריכלות, הספרות ולימודי התרבות להתבונן באובייקטים מעוצבים כאתרים של התרחשות פילוסופית. קרי, לחשוב את האובייקט לא כאילוסטרציה לסכמה פילוסופית, אלא כאירוע עצמאי שההיסטוריה שלו, מרכיביו, העקרונות המארגנים אותו ושימושיו מבטאים סוגיות המזמנות התמודדות פילוסופית.

● אנו מזמינים מעצבים ויוצרים מכל התחומים – אמנות, תקשורת חזותית, עיצוב תעשייתי, אדריכלות, צורפות, אופנה, אמנויות המסך, עיצוב קרמי, עיצוב סביבה ועיצוב פנים - לחשוף את הקשרים המתקיימים בין שיחים פילוסופיים שונים לבין שדות העיצוב, על מנגנוניהם ועל תוצריהם הקונקרטיים, הן באמצעות מאמרים והן באמצעות מסות חזותיות.

● אנו מזמינים את המצויים על קו התפר שבין פילוסופיה לעיצוב להציע מבט שבכוחו להעניק מובן חדש לחפצים מעוצבים שמעטרים את חיי היומיום והרוח שלנו, החל מן הבתים שלנו על יושביהם הדוממים, דרך ממשקי הטלפון החכם, המכוניות, הבגדים, כלי האוכל, הספרים, שלטי הרחוב ועוד.

● אנו מזמינים מאמרים ומסות המציעות מחשבה משולבת בסוגיות הנוגעות בשני התחומים, כמו למשל: שאלות העוסקות במהות (של העיצוב כתחום, של תהליך העיצוב ושל האובייקט המעוצב), שאלות העוסקות ביופי, בביטוי אישי, בטעם טוב ובטעם רע, בשימושיות, בסוגיות אתיות, באחריות חברתית, בערכם של חפצים ובשינויים היסטוריים של טעם ואופנה, בדמותו ובתפקידו של המעצב, ובבחינה מחודשת של המסורת המודרניסטית.


חוקרים ויוצרים מוזמנים להציע מאמרים מקוריים, מסות, ומסות חזותיות בהיקף של 3,000 - 6,000 מילים.

על  כתב היד לכלול תקציר, ביוגרפיה קצרה של הכותב וביבליוגרפיה.
את כתב הידיש לשלוח למזכירת המערכת לכתובת הדוא"ל :
ht2@bezalel.ac.il
לא יאוחר מ - 15 אפריל 2018.

המעוניינים להגיש כתב יד מוזמנים להתייעץ עם שיר חולב: 
shirchulev@gmail.com