חדשה

בצלאל מאחלת חג פסח שמח ובטוח!

(08.4.2020)

סטודנטים, מרצים ועובדים יקרות ויקרים,
 
ערב חג הפסח, חודש חלף מאז נפגשנו בקמפוס לאחרונה, ואנחנו עדיין מנווטים יחד במרחב של אי וודאות.
השבועות האחרונים הוכיחו שוב ושוב את חוסנה של קהילת בצלאל, כושר ההמצאה שלה ויכולתה לסלול, גם בערפל, נתיבים חדשים. הנכונות שלכם לפרוץ אל הבלתי מוכר, תוך מאמץ יוצא דופן ובתנאים אישיים מורכבים, מהווה השראה עבורנו ומקור לבטחון בחיוניות היצירה.

לאחר חופשת פסח, תמשיך האקדמיה במודל היברידי של הוראה: בשלב הראשון, חלק מתכנית הלימודים תלמד מרחוק, ובשלב השני, לאחר החזרה לקמפוס, יתקיימו הקורסים המחייבים למידה מקרוב. סמסטר ב' יוארך ויסתיים ב- 05.08 על מנת לאפשר תנאי למידה מותאמים למצב הנוכחי ולהגדיל את הסיכוי למימוש הלמידה מקרוב. מטבע הדברים, בכל מחלקה תכנית הלימודים מיושמת ונפרסת באופן שונה על פני תקופה זו. תכניות ברורות ומדויקות תגענה מן המחלקות.

החלטה זו מבוססת על שני עקרונות מרכזיים: הראשון הינו ההכרה כי בהוראת אמנות ועיצוב יש חלקים מהותיים אותם לא ניתן ללמד וללמוד מרחוק. בהעדר ציוד וחומרים, נגישות לסדנאות בקמפוס ויכולת הוראה ידנית-מעשית, מתרחשת פגיעה באיכות ההוראה. אנחנו מחויבים לפעול כמיטב יכולתנו, לצמצם את הפגיעה ולשמור על איכות ההוראה ועל ייחודה של בצלאל בשדה ההשכלה הגבוהה; העקרון השני, הוא המחויבות שלנו לשיויון הזדמנויות בקרב מרצים וסטודנטים, ויצירת התנאים למימוש הפוטנציאל של כל אחת ואחד מהם, גם אל מול האתגרים איתם אנחנו מתמודדים כעת.

דווקא בחג החרות הזה, בו אנחנו נדרשים לציית ולהסתגר, אנחנו יכולים לפגוש מחדש את כושרם של הדמיון והיצירה ואת עוצמתם המשחררת. היצירה מכוונת לעתיד לבוא. היא מחייבת לדמיין את מה שעוד לא הופיע וליצור עבורו מקום. מול הפחד והתסכול הטמונים בתנאים המרחביים, החברתיים והפוליטיים הנוכחיים, אנחנו מאמינים ביכולתנו לדמיין וליצור במשותף סדר אפשרי אחר.

בברכת חג שמח ובריאות טובה לכם, לכן ולכל יקיריכם,
 
פרופ׳ עדי שטרן - נשיא  |  דור לין - מנכ״ל  |  אדר׳ ליאת בריקס-אתגר - סגנית הנשיא