חדשה

בצלאל בסביבה – הדור הבא

(18.5.2020)


קול קורא לסטודנטים ולסטודנטיות בבצלאל

פרויקט בצלאל בסביבה מרחיב את פעילותו ומזמין את הסטודנטים והסטודנטיות מכלל השנים לשלוח עבודות שמתייחסות לנושא של סביבתיות וקיימות.

לעיון בקול קורא

הפרויקטים הנבחרים יפורסמו באינסטגרם של הפרויקט.

הרשמה לפרויקט - https://forms.gle/qnEMg5PB1DywVrJNA
מייל לשאלות - sustainablebezalel@gmail.com

קרדיט לדימוי: גל ליטבק, המחלקה לתקשורת חזותית, 2019