חדשה

מכתב מההנהלה לקהילת בצלאל

(27.7.2020)

 סטודנטים וסטודנטיות, מרצות ומרצים, עובדי ועובדות בצלאל,

אנחנו עומדים לקראת סיומו של סמסטר ב', במהלכו נדרשנו להתמודד במשותף ובנפרד עם משבר הקורונה. לצד האתגרים אתם התמודדנו, איפשר לנו המשבר לחדד את ערכי האקדמיה, לדייק את אופני הפעולה שלנו ולהביא לידי ביטוי את ייחודה ואיכויותיה של בצלאל.
כזכור, החלטנו מיד לאחר הפסח לפצל את תכנית הלימודים של התארים הראשונים בבצלאל, כך שחלק מן הקורסים נלמדו מרחוק, וחלק התחילו לא מכבר, מקרוב. פעלנו על בסיס הידיעה כי חלקים משמעותיים מלימודי האמנות והעיצוב לא יכולים להתבצע מרחוק, ויש לעשות כל שניתן בכדי לאפשר לסטודנטים/ות ולמרצות/ים ללמוד וללמד בקמפוס, תוך התאמה של הקורסים לתנאים הנוכחיים. אל מול הרוחות הסוערות מבחוץ, בחרנו לשמור על האוטונומיה של מחלקות האקדמיה בעיצוב תכניות הלימודים, ועל מחויבותנו לסטודנטיות ולסטודנטים לאיכות בלתי מתפשרת של ההוראה והלמידה. קבלנו החלטות מורכבות הכרוכות באי וודאות, ניהול שוטף ותהליך הערכה יומיומי, תוך שמירה על בריאותכם/ן והקפדה מחמירה על הנחיות משרד הבריאות. 
לצד הבטחת האיכות האקדמית, אנחנו ערים לפערים שנוצרו כתוצאה מהמשבר, ומחויבים לשמירה על שיוויון ההזדמנויות ועל גמישות מירבית. לנוכח המשבר הכלכלי, נמשיך לעשות כל שנוכל בכדי להמנע מפגיעה בתעסוקה של מרצים ועובדים בבצלאל, ולפתח משאבים נוספים לטובת קרן סיוע לסטודנטים.
נכון לרגע זה, טרם התקבלה בממשלה החלטה לגבי המשך פעילותה של מערכת החינוך בשבועות הקרובים. במידה ונדרש לשינויים נוספים, ישלח עדכון מיידי מראשי המחלקות לגבי משמעות השינוי ביחס לפעילות המתוכננת במחלקה.

חרף ההגבלות והשינויים התכופים, בכוונתנו לנסות ולאפשר את קיומם של אירועי סוף השנה גם - ואולי במיוחד – בסיום השנה הזו. אירועי הבוגרים הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלימודים, מהמסורת והתרבות של בצלאל. האירועים צפוים להערך בין ה-20-31.08.20. ברוח הסמסטר הנוכחי, חלקם מתוכננים כאירועים פיזיים וחלקם וירטואלים. החלטות סופיות ביחס לאופי האירועים והיקפם תתקבלנה בתחילת אוגוסט, בהתאם להנחיות באותה עת. בהינתן המצב הנוכחי, אנחנו צופים הגבלה משמעותית של מספר המבקרים בקמפוס, אך סבורים שלקיומם של אירועי תרבות בעת הזו יש ערך, גם במחיר הצמצום.
לסיכום, חשוב לציין כי הפעילות שהתרחשה בשבועות האחרונים - כל שיעור בקמפוס, מפגש הנחיה מקרוב, שעה של עבודה בסדנא, או מגע משותף בחומר – היא הישג אקדמי ותרבותי חשוב, פירות מאמץ אדיר שלכן ושלכם: הסגל המנהלי, הסגל האקדמי והסטודנטים.
 
אנחנו מעריכים את המאמץ, מודים לכם, ומאחלים הצלחה בסיום שנת הלימודים,

פרופ' עדי שטרן - נשיא

דור לין  - מנכ"ל

אדר' ליאת בריקס-אתגר  -  סגנית נשיא